Kompanija HBIS Serbia je implementirala, primenjuje, održava i stalno unapređuje sistem menadžmenta kvalitetom. Kvalitet proizvoda je jedan od poslovnih pokretača naše kompanije.

Kompanija HBIS Serbia je implementirala, primenjuje, održava i stalno unapređuje sistem menadžmenta kvalitetom. Kvalitet proizvoda je jedan od poslovnih pokretača naše kompanije.

HBIS Serbia je najveći izvoznik iz Srbije. Visokokvalitetni proizvodi naše kompanije plasiraju se u velikom broju zemalja sveta, kao i u zemljama u okruženju. Naši zaposleni su posvećeni ostvarenju kvalitetnih proizvoda od čelika. Naše opredeljenje je da proizvodimo visokokvalitetne čelike prema međunarodnim standardima u skladu sa zahtevima naših korisnika kako bi ispunili njihova očekivanja i da se u svim sferama rada stalno poboljšavamo.

Sertifikat za Sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001 naša kompanija poseduje od 1999. godine, a fabrika „Beli limovi” u Šapcu od Novembra 1998. Ova dva sistema menadžmenta kvalitetom integrisana su 2005. Godine. Fabrika „Beli limovi” u Šapcu je sertifikovana prema standardu HACCP za proizvodnju kalajisanog lima koji se koriste u industriji ambalaže za prehrambene proizvode. Naša kompanija poseduje sledeće sertifikate:

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • ISO 45001
  • HACCP
  • ISO/IEC 17025
  • ISO 22000
  • CE znak prema standardu EN10025-2
  • AD 2000-Merkblatt W0 i PED 2014/68/EU
  • Lloyd’s Register
  • DNV

HBIS Serbia je izdala Deklaracije o osobinama toplovaljanih konstrukcionih čelika prema harmonizovanom standardu EN 10025-1/2004. Ove deklaracije o osobinama su izdate u skladu sa EU Regulativom br 305/2011, pod punom odgovornošću proizvođača. Performanse navedenih kvaliteta proizvoda su u skladu sa skupom deklarisanih performansi.

HBIS Serbia takođe izdaje LEED Deklaraciju i Deklaraciju o usaglašenosti nivoa radijacije.

HBIS Serbia za svoje proizvode izdaje inspekcione sertifikate 3.1. prema EN 10204:2004 koji podrazumeva dokument izdat od strane proizvođača u kojem on izjavljuje da su isporučeni proizvodi u skladu sa zahtevima narudžbe i u kojem su uključeni rezultati ispitivanja. Ispitana jedinica proizvoda i samo ispitivanje se izvodi u skladu sa specifikacijom proizvoda, zvaničnim propisima i odgovarajućim pravilima i/ili narudžbe. Dokument je potvrđen od strane autorizovanog predstavnika ispitivača, nezavisno od sektora proizvođača.

Izdajemo i inspekcioni sertifikat 2.2 kojim proizvođač izjavljuje da su isporučeni proizvodi u skladu sa zahtevima narudžbe i u kojem su uključeni rezultati zasnovani na ne-specifičnim ispitivanjima.

Inspekcioni sertifikat 3.2 koji je pripremljen od strane ovlašćenog inspektora predstavnika nezavisne sertifikacione kuće, koji je imenovan prema zvaničnim pravilima i u kom se potvrđuje da su isporučeni proizvodi u saglasnosti sa zahtevima ugovora i koji sadrži rezultate ispitivanja.