USLOVI KORIŠĆENJA INTERNET STRANE

Svako lice koje pristupi, pregleda, koristi ovu Internet stranu („Internet stranu HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd“) saglasno je sa primenom sledećih uslova koji ga obavezuju:
Savetuju se korisnici Internet strane HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd da ne zasnivaju svoje finansijske odluke na osnovu podataka koji su sadržani na Internet strani HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd.

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: HBIS GROUP Serbia) ne garantuje potpunu ispravnost i kompletnost informacija, tekstova, grafikona, linkova i drugih sadržaja koji su postavljeni na Internet strani HBIS GROUP Serbia.

Kompanija se izričito odriče odgovornosti za bilo kakve greške ili previde u sadržajima postavljenim na ovoj Internet strani i za njihovo korišćenje ili tumačenje u bilo koje druge svrhe od strane posetilaca sajta. Odluke donete na osnovu informacija koje se nalaze na Internet strani HBIS GROUP Serbia predstavljaju isključivu odgovornost korisnika, odnosno posetioca sajta.

Ne ograničavajući se na navedeno, svi sadržaji koji se nalaze na Internet strani HBIS GROUP Serbia isključivo su informativne prirode "TAKVE KAKVE JESU", BEZ IKAKVIH GARANCIJA, BILO IZRIČITIH ILI PREĆUTNIH, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA I PREĆUTNE GARANCIJE ZA UOBIČAJENU UPOTREBU ILI POSEBNU NAMENU ILI GARANCIJE U VEZI SA NEPOVREDIVOŠĆU PRAVA.

HBIS GROUP SERBIA ne preuzima odgovornost i neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu, kompjuterske viruse kojim se može zaraziti kompjuterska oprema ili druga imovina korisnika/posetioca Internet strane HBIS GROUP Serbia, prilikom pristupa, pregledanja, korišćenja ili preuzimanja podataka sa Internet strane HBIS GROUP Serbia.

HBIS GROUP SERBIA ILI BILO KOJE NJENO ZAVISNO DRUŠTVO I/ILI OGRANAK NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORANO ZA DIREKTNE, INDIREKTNE, SPECIJALNE, POSLEDIČNE ILI DRUGE VRSTE ŠTETE NASTALE USLED KORIŠĆENJA INTERNET STRANICE HBIS GROUP SERBIA ILI DRUGIH SA NJOM POVEZANIH INTERNET STRANA. POD OVIM SE PODRAZUMEVA BEZ OGRANIČENJA I IZGUBLJENA DOBIT, PREKID U POSLOVANJU, OŠTEĆENJE OPREME, KOMPJUTERSKIH PROGRAMA ILI INFORMACIONIH SISTEMA, ILI GUBITAK BILO KAKVIH PODATAKA ILI INFORMACIJA.

Linkovi za Internet stranice koje ne održava HBIS GROUP Serbia su obezbeđeni za potrebe korisnika, pri čemu HBIS nije odgovoran za takve stranice. HBIS GROUP Serbia nije odgovoran za tačnost informacija kao ni za uslove korišćenja povezanih internet strana sa internet stranicom HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd. Preuzimanje ovih linkova ne predstavlja vid finansiranja, odobravanja, usvajanja ili prihvatanja takvih Internet stranica od strane HBIS GROUP Serbia. Korisnik je odgovoran za način korišćenja povezanih sajtova i snosi odgovornost za pristup tim sajtovima, kao i za preduzimanje mera zaštite odbrane od virusa prilikom pristupa ovim sajtovima za koje je link postavljen na Internet stranici HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd.

Osim ukoliko nije naglašeno suprotno, tekstovi i grafici prikazani na Internet strani HBIS GROUP Serbia su zaštićeni autorskim pravom HBIS GROUP Serbia. Međutim, HBIS GROUP Serbia poziva korisnike Internet stranice da naprave jednu kopiju/primerak informacija objavljenih na Internet strani HBIS GROUP Serbia, za sopstvene, nekomercijalne potrebe ili za upotrebu istih u okviru organizacije gde su zaposleni. Korisnici ne smeju koristiti poslovno ime HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd. Korisnici ne smeju koristiti logo/zaštitni znak HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd na bilo koji način bez prethodnog pismenog odobrenja HBIS GROUP Serbia. Lični podaci sadržani u informacijama pruženim ili prenetim od strane korisnika Internet strane HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd putem mejla ili nekim drugim putem, ukoliko se koriste od strane HBIS GROUP Serbia, biće korišćeni u svrhu za koju su dati, i u svemu u skladu sa odgovarajućom zakonskom regulativom. HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd ne zahteva stavljanje na raspolaganje ličnih podataka, naročito ne od maloletnih osoba koje nisu navršile 18 godina. Svako davanje ličnih podataka će se smatrati dobrovoljnim i HBIS GROUP Serbia isključuje bilo kakvu odgovornost i obavezu u vezi sa dobrovoljno datim podacima ili bilo kojim informacijama.

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd može, u svakom trenutku, izmeniti ove uslove tako što će na svojoj Internet stranici objaviti obaveštenje o izmeni ovih uslova. Nakon takvog obaveštenja upotreba Internet stranice HBIS GROUP Serbia smatraće se pristankom korisnika na izmenjene uslove.