Prodaja i Marketing kompanije HBIS Serbia je multidisciplinarni tim posvećenih profesionalaca koji izvršava kompleksan skup zadatka u cilju plasmana proizvoda i maksimizacije zadovoljenja kupaca kroz win-win rešenja. Osnovni ključ za postizanje ciljeva kompanije je uspešna realizacija zahteva klijenata. To postižemo kroz stalnu komunikaciju i usaglašavanje sa kupcem, permanentnim istraživanjem aktuelnih trendova tržišta, koordinacijom sa ostalim službama u kompaniji i isporukom proizvoda sa zahtevanim kvalitetom u skladu sa rokom isporuke. Naši kupci mogu računati da ćemo i dalje biti usmereni na visoko održiv nivo usluga, građenje dugoročnih odnosa i povećanje zadovoljstva kupaca.