Poštovani poslovni partneri,

Trajno opredeljenje kompanije HBIS, čiji je deo HBIS GROUP Serbia je da razvija čvrste i dugoročne veze sa svojim partnerima u cilju obostranog unapređenja poslovanja. 

Uspeh kompanije dugujemo i kvalitetnoj i efikasnoj podršci dobavljača, domaćih i onih iz inostranstva, i zato pozivamo sve poslovne subjekte da nam se pridruže.

Mi objedinjujemo potrebe svih kompanijskih celina, dobro su nam poznati zahtevi proizvodnje gvožđa i čelika i zato nastupamo prema svima sa pozicije partnera koji nalaže da se saradnja zasniva na kvalitetu, poštovanju porudžbenica, ugovora, zakonskih procedura i kompanijskih vrednosti.

Poslovanje sa našom kompanijom u funkciji Snabdevanja zasnovano je na korektnim i fer odnosima odgovornih i zadovoljnih partnera. Nastojaćemo, kao kupac i korisnik vaših roba i usluga, da nabavimo najbolje i najkvalitetnije i time obezbedimo konkurentnu prednost za stvaranje vrednosti u našim pogonima, kao i da pribavimo odlične usluge za našu kompaniju. Možete da budete sigurni da ćemo na vreme izvršiti naše obaveze i da ste vi, kao naš dobavljač zaštićeni ukoliko poštujete odgovarajući zakonski okvir i kompanijski Kodeks etičkog poslovnog ponašanja, procedure bezbednosti, zaštite zdravlja i zaštite životne sredine. To očekujemo i ujedno zahtevamo od obe strane. Samo tako deličemo iste vrednosti i ista pravila rada u postizanju zajedničkih ciljeva.                                                                                                                                                               

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama, KONTAKTIRAJTE NAS

OPŠTI USLOVI NABAVKE ČELIČNOG OTPADA

Za našu proizvodnju potrebno nam je više čeličnog otpada nego što ga možemo prikupiti u fabrici. Naši dobavljači čelilčnog otpada moraju da budu upoznati sa našim zahtevima u pogledu zahtevanog kvaliteta, pakovanja i zabranjenog otpada koji ne preuzimamo.

Nabavka u našoj kompaniji, pored ostalog, i zarađuje prodajom sekindarnih sirovina.

OPŠTE ODREDBE I USLOVI ZA IZVRŠENJE POSLOVA NA IMOVINI NARUČIOCA

Da biste bili izvršilac poslova u kompaniji HBIS GROUP Serbia u obavezi ste da nabavite sve potrebne  dozvole i odobrenja za izvršenje ugovorenih poslova, obezbedite stručni nadzor nad izvršenjem ugovorenih poslova,  preduzmete sve potrebne mere predostrožnosti neophodne za zaštitu osoba ili imovine od povreda ili oštećenja, izvršite sve poslove blagovremeno i profesionalno i bez nepotrebnog ometanja rada drugih izvršilaca ili poslova kompanije, uz pisanu izjavu o zdravstvenoj sposobnosti svojih zaposlenih/podizvršilaca pre početka posla.

BEZBEDNOSNA ODGOVORNOST I ODGOVORNOST ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE IZVOĐAČA RADOVA I ISPORUČILACA MATERIJALA

Isporučioci materijala i izvođači radova koji isporučuju materijal i usluge za rad bilo gde na terenu kompanije HBIS GROUP Serbia, koja je kupac ovih materijala, moraju se pridržavati zakona i propisa Republike Srbije, koji se odnose i primenjuju na isporuke alata, opreme i materijala, kao i dostavljanje odgovarajuće dokumentacije. Pre isporuke isporučioci materijala i izvođači radova su u obavezi da dostave Bezbednosni list ( MSDS list ) sektoru Bezbednost na radu i industrijska higijena, savetniku za hemikalije, radi provere. Takođe, potrebno je da dostave podatke osobe za kontakt.

Naše poslovne partnere uvažavamo i da bismo im to pokazali periodično organizujemo zajedničke sastanke na kojima ih podsećamo na pravila i principe Kodeksa i poslovnog ponašanja u kompaniji HBIS Serbia.

SAP SOURCING UPUTSTVA

Poslovanje funkcije Snabdevanja oslanja se na SAP platformu i niz procedura i dokumenata kako bi procesi bili dokumentovani, transparentni i zaštićeni. U prilogu su linkovi ka dokumentima, koji su vam na raspolaganju u cilju lakšeg sagledavanja naših očekivanja, načina rada i sistemske podrške procesima.

Poštovani poslovni partneri,

Kompanija HBIS Serbia Vas poziva da nas kontaktirate u slučaju da imate nedoumice i/ili saznanja o neetičkom poslovanju naše kompanije. Najlakše da to učinite je putem naše Poverljive linije anonimno ili uz ostavljanje svojih podataka, bez straha od posledica koje takva prijava može imati. Ovim putem možete otkloniti bilo koju nedoumicu ili prijaviti problem u sledećim oblastima našeg poslovanja:

• Zaštita na radu i industrijska higijena;
• Zaštita životne sredine;
• Proizvodni problemi;
• Finansijske malverzacije i pronevere;
• Loš rad i ponašanje / kršenje procedura;
• Kodeks etike i etičko ponašanje;
• Ostalo