HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd

 

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd

 

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel llc Belgrade

 

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel llc Belgrade

 

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel llc Belgrade

Slide 2 

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd

Slide 2 

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd

 

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd

Slide 3

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd

Slide 4

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd

 

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel llc Belgrade

Slide 6

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd

Slide 7

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd

Slide 8

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd

 

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd

Kompanija HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd, ex Železara Smederevo d.o.o. ciji pogoni su smešteni u selu Radinac u blizini Smedereva i Šapcu poznata je u jugoistocnoj Evropi po proizvodnji celika, toplo i hladno valjanih proizvoda i belog lima. 


 

Kompanijski profil

HBIS Group

 

Kompanijske jedinice Železara Smederevo d.o.o.

Kompanijske celine

Smederevo
Šabac
Luka (Smederevo)

 

Proizvodi

Topla valjaonica
Hladna valjaonica
Beli lim
Katalog proizvoda

.

 

Kvalitet

Sertifikati
 

 


HBIS Serbia