PROJEKTI ZA UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE

Četvrtak, 21.10.2021.

Nova aglomeracija
HBIS Group Serbia je, u cilju boljeg monitoringa kvaliteta vazduha i tačnog izveštavanja građana i drugih zainteresovanih strana, u dogovoru sa Agencijom za zaštitu životne sredine, 9. juna 2021. godine, donela odluku da kupi i donira Agenciji automatsku mernu stanicu.
Nakon pregleda svih zahteva i specifikacija koje ovakva automatska merna stanica mora da ispuni, na osnovu zakonske regulative i standarda Agencije, nova stanica će biti kompatibilna sa postojećom mernom mrežom Agencije.
HBIS Group Serbia je sprovela nabavku i izabrala stanicu koja u svemu odgovara postavljenim zahtevima. Automatska merna stanica biće, po odluci Agencije, postavljena u selu Radinac i to najkasnije u naredna četiri meseca.
Rezervoar za visokopećni gas
Pozitivni efekti na očuvanje zaštite životne sredine tek se očekuju u narednim mesecima u HBIS Group Serbia, a razlog tome su kapitalni investicioni projekti koji su u završnoj fazi. Od projekata za očuvanje energije i unapređenje zaštite životne sredine, na Novoj agloliniji, Koračnoj peći i Rezervoaru za visokopećni gas se radi punom parom, dok je Konvertor broj 2 na Čeličani završen još prošle godine.
Koračna peć
Nova postrojenja su opremljena naprednom i sofisticiranom opremom, pa tako Projekat ekološke konstrukcije sistema tretiranja sirovina (Nova aglolinija) ima izuzetno dobar sistem trostrukog otprašivanja, koji sadrži elektrostatičke i vrećaste filtere i odsumporavanje gasova, kao novinu. Kada nova postrojenja budu pokrenuta, tokom čitave 2022. godine moći će da se prate pozitivni efekti njihovog rada.
Trenutno stručnjaci iz Kine obučavaju zaposlene za rad na ova tri najveća postrojenja, što govori o temeljitom i ozbiljnom pristupu i HBIS Grupe i kompanije HBIS Serbia. Uhodavanje, kvalitet rada sa novom tehnologijom i bezbednost svih zaposlenih i lokalne zajednice je imperativ kompanije HBIS u ovim finalnim poslovima. Nova postrojenja, u koja je uloženo preko 300 miliona evra, tek su početak sveukupnog napretka u oblasti zaštite životne sredine u železari u Smederevu.