HBIS GROUP SERBIA POKREĆE VISOKU PEĆ BR.1

Ponedeljak, 14.06.2021.

Kompanija HBIS GROUP Serbia planira da 16. avgusta 2021. godine pokrene svoju Visoku peć broj 1 u Smederevu, koja je ugašena 5. jula prošle godine zbog pandemije i tada aktuelne situacije na tržištu.
U proteklih 11 meseci radila je samo Visoka peć broj 2, što je tada bila dobra strateška odluka. Trenutna situacija na tržištu stvorila je povoljne uslove za pokretanje Visoke peći broj 1, čiji će obim proizvodnje zavisiti od zahteva tržišta.