8. maj 2024.

Prilikom posete visoke delegacije Narodne Republike Kine predvođene predsednikom Si Đinpingom, učinjen je i značajan korak napred u sferi obrazovanja i privrede kada je u Vladi Republike Srbije, 8. maja, potpisan Memorandum o razumevanju između HBIS Serbia i Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija.
Memorandum su potpisali prof. dr Gabrijela Grujić, direktorka Kancelarije za dualno obrazovanje i Song Sihai, direktor HBIS Serbia. Ovaj dokument predstavlja temelj buduće saradnje i zajedničkog rada na kreiranju inovativnih obrazovnih programa u oblasti metalurgije, kako na srednjoškolskom, tako i na visokoškolskom nivou obrazovanja.
„Danas smo napravili veliki korak ka jačanju saradnje između Srbije i Kine, kao i između obrazovanja i privrede, sa verom da će ovaj memorandum doprineti da ova kompanija postane lider u inovacijama i razvoju metalurške industrije. Naša zajednička vizija je da obrazovni sistem Srbije odgovori na potrebe privrede stvaranjem kadrova spremnih da se suoče sa izazovima moderne industrije“, rekao je direktor Song.
Prof. dr Gabrijela Grujić istakla je da će se inicijativa zajedničkog prijateljstva i buduće saradnje ogledati u kreiranju savremenih programa na nivou srednjeg i visokog obrazovanja u području rada metalurgije, za buduće mlade koji će se opredeljivati za HBIS Serbia i činiti je snažnom i inovativnom za budućnost.