19. jun 2024.

U Sokobanji je danas svečano otvorena trodnevna EcoTER’24 konferencija (Ecological Truth and Environmental Research) u organizaciji Tehničkog fakulteta BU u Boru. Konferenciji su prisustvovali brojni stručnjaci, istraživači i predstavnici industrije iz zemlje, regiona i sveta, koji su se okupili da razmene akademska i praktična znanja i iskustva iz oblasti zaštite životne sredine.

HBIS Serbia, kao platinasti donator ove konferencije, imala je čast da pred stručnim auditorijumom predstavi kompaniju, investicije i merljiva poboljšanja posle puštanja u rad tri nova postrojenja 2022. godine, ostvarena u oblasti zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i ušteda.
Zaštita životna sredine je regionalni i svetski izazov i potrebni su kontinuirani koraci kako bi se postigli značajni rezultati, rekla je Ljubica Drejk, generalna menadžerka zaštite životne sredine u HBIS Serbia. Ona je naglasila značaj zajedničkog rada i saradnje visokoškolskih institucija - fakulteta sa privredom, jer tako mogu da se pronađu odgovori na brojna aktuelna pitanja iz ove oblasti, a naučni skupovi poput ove konferencije daju značajan doprinos tome. Podsetila je prisutne da je zaštita životne sredine odgovornost društva, ali i svakog pojedinca.

„Naša nova postrojenja, koja rada već dve godine, odmah su donela poboljšanja u oblasti zaštite životne sredine i energetke efikasnosti. Zahvaljujući Rezervoaru za visokopećni gas sada VP gas u potpunosti vraćamo u proizvodnju, nova Koračna peć na Toploj valjaonici ga stopostotno koristi, a poboljšanja koja je doneo rad Nove aglolinije se uočavaju i na Automatskoj mernoj stanici u Radincu, koju smo mi donirali Agenciji za zaštitu životne sredine želeći da imamo kvalitetan monitoring. Na osam emitera u fabrici imamo kontinualne merače, a na njima smo instalirali alarme koji operatere upozoravaju u slučaju da može da dođe do prekoračenja graničkih polusatnih vrednosti emisije. Time i drugim merama koje smo preduzeli u fabrici poput održavanja saobraćajnica, kontrole istovara sirovina i ruda, značajno je poboljšan kvalitet ambijentalnog vazduha, a godišnje smanjenje prašine izraženo u kilogramima po toni je drastično. Prošle godine je i godišnja vrednost PM 10 čestica bila prvi put ispod zakonskog limita koji je do 50 mikrograma po metru kubnom, iznosila je 36.85 mikrg/m3. Za projekat instaliranja alarma na kontinualnim meračima dobili smo podršku i nagradu UNDP-a, a naša kompanija od avgusta 2022. poseduje i integrisanu dozvolu za lokaciju Smederevo“, prezentovala je Ljubica Drejk i zaključila: „Pozivam vas da posetite našu fabriku, da se i sami uverite kako njena modernizacija doprinosi okruženju i da vam predstavimo naše buduće planove. HBIS Serbia je ponosna na svoju ulogu u unapređenju ekoloških standarda i radu na održivim rešenjima koja će doprineti boljoj i zdravijoj budućnosti za sve.”

U ime Organizacionog komiteta prof. dr Ana Radojević je Ljubici Drejk uručila zahvalnicu za doprinos i učešće kompanije HBIS Serbia na 31. konferenciji EcoTER’24.

Učenike i organizatore skupa pozdravio je i prof. dr Dejan Tanikić, dekan Tehničkog fakulteta u Boru. On je naglasio da je veoma ponosan na dugu tradiciju ove konferencije, njen akademski nivo i dragocenu razmenu iskustava kojoj doprinose svi učesnici i donatori konferencije EcoTER.