Investiranje u našoj kompaniji nikada ne prestaje. Konstantno ulaganje u unapređenje proizvodnog procesa, zaštitu na radu i u proces zastite životne sredine, preduslov je za ispunjavanje najvažnijih vrednosti kompanije HBIS Serbia.

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd (dalje HBIS Serbia) je privredno društvo osnovano 2016. i nalazi se u sastavu korporacije HBIS GROUP. Poznati smo u jugoistočnoj Evropi po proizvodnji čelika, toplo i hladno valjanih proizvoda i belog lima. Projektovani proizvodni kapacitet fabrike je 2.2 miliona tona gotovih proizvoda godišnje. Zapošljavamo više od 5000 zaposlenih. Proizvodne pogone kompanije HBIS Serbia čine fabrika u Smederevu za proizvodnju toplo i  hladno valjanih ravnih čeličnih proizvoda i fabrika u Šapcu za proizvodnju belih limova. HBIS Serbia je implementirala, primenjuje, održava i stalno unapređuje sistem menadžmenta kvalitetom.

HBIS Serbia je proizvođač ravno valjanih čeličnih proizvoda u koturovima i tablama kao što su:

  • Toplo valjani proizvodi
  • Toplo valjani rebrasti proizvodi
  • Toplo valjani luženi proizvodi
  • Hladno valjani proizvodi
  • Beli limovi

SMEDEREVO

HBIS Serbia u Smederevu proizvodi gvožđe u dvema visokim pećima. Zatim gvožđe iz visokih peći konvertuje u sirovi čelik u čeličani sa tri konvertora i kompleksom za kontinuirano livenje. Čelik se obrađuje u Toploj valjaonici, Pogonu za hladnu redukciju, liniji za žarenje i dresiru.

ŠABAC

Fabrika HBIS Serbia – ogranak u Šapcu proizvodi beli lim koji kupci koriste u industriji ambalaže za proizvodnju konzervi za hranu, boje, hemikalije, farmaceutske proizvode i kozmetiku.

LUKE

Pogon Luka se sastoji iz dve celine – Stare i Nove Luke u Smederevu. Luke su potpuno opremljena postrojenja koje HBIS Serbia koristi za istovar sirovina dopremljenih Dunavom i utovar barži za rečni prevoz proizvoda kupcima. U okviru Stare Luke je i zatvoreno skladište površine 420 kvadratnih metara.