Kontakti - Marketing i Prodaja

Rukovodilac Marketinga i Strateškog planiranja
Tel:  +381 26 69 36 20
Mob:  +381 63 297 295
 
Direktor Prodaje TV / HV proizvoda - Izvoz
Tel: +381 26 69 36 21
Mob: +381 63 688 752
 
Direktor Prodaje TV / HV proizvoda – Domaće i EX YU tržište
Mob: +381 63 102 11 65
 
Direktor Prodaje Belog lima
Danka Nikolić
DNikolic@hbisserbia.rs
Tel: +381 26 69 24 08
Mob: +381 65 906 09 01
 
Rukovodilac Prodaje Belog lima
Tel: +381 15 35 26 78
Mob: +381 63 249 765
 
Prodaja Belog lima
Tel: +381 15 35 26 78
Mob: +381 63 304 877