SAVREMENOM TEHNOLOGIJOM DO ČISTIJEG VAZDUHA

Ponedeljak, 20.02.2023.

Na ceremoniji dodele priznanja za nova rešenja zelene tranzicije, koju je UNDP organizovao u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine Republike Srbije, 20. februara 2023. godine u Beogradu, uručena su priznanja kompaniji HBIS Serbia i drugim kompanijama koje su predložile najbolja rešenja za zelenu transformaciju srpske privrede, odgovarajući na izazove za inovacije u okviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“. Priznanje je u ime kompanije primio izvršni direktor za tehničku podršku Džao Kaising (Zhao Kaixing).
Urucenje priznanja
Generalna menadžerka Zaštite životne sredine Ljubica Drejk kaže da je kompanija HBIS GROUP Serbia prošle godine prvi put aplicirala za fondove iz EU preko projekta koji je vodio UNDP. „Konkurisali smo sa 4 projekta, od kojih su dva ušla u proces akceleracije, odnosno u drugi krug. Projekat koji je odmah odobren, jer je bio spreman za finansiranje, jesu alarmi za kontinualne merače, koji se nalaze na emiterima koji to zahtevaju. Alarmi podrazumevaju zvučnu i svetlosnu signalizaciju u slučaju dostizanja određenog nivoa koncentracije praškastih materija u vazduhu i za taj projekat sredstva koja smo dobili uložena su u instalaciju alarmnih sistema na Novoj aglomeraciji. Ovo je prvi put da se projekat donacije EU odnosi na privatni sektor i mi smo prva kompanija, koja je dobila fondove EU preko UNDP-a za realizaciju projekata iz oblasti zaštite životne sredine.“
Ovaj sistem za kontinualno prikupljanje i obradu podataka omogućiće bolju kontrolu i upravljanje proizvodnim procesima kako bi se smanjile emisije prašine u vazduh. Planirano je uvođenje sistema (Programabilnog logičkog kontrolera - PLC) koji će kontinuirano obrađivati podatke sa ugrađenih 8 merača. Podaci će se obrađivati u realnom vremenu pa će zaposleni u proizvodnji moći adekvatno da reaguju i prilagođavaju procese proizvodnje u situacijama kada može doći do prekoračenja zakonskih limita. Dodatna vrednost ove ideje je to što će prosečne dnevne vrednosti merenih emisija sa 3 merača biti dostupne javnosti i objavljene svakog dana na sajtu kompanije. Takođe, ovaj sistem moći će da primene i ostale kompanije koje imaju obavezu da neprekidno mere koliko zagađujućih čestica emituju u vazduh, na primer cementare i termoelektrane.