ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA SMEDEREVSKIH MESNIH ZAJEDNICA

Četvrtak 03.11.2022.

Delegacija23
Kompaniju HBIS GROUP Serbia posetili su danas gradonačelnik Grada Smedereva Jovan Beč i predstavnici smederevskih mesnih zajednica Radinac, Vranovo i Ralja. U prisustvu domaćina oni su obišli postrojenje Nove aglolinije, a potom održali zajednički sastanak.
Generalni direktor kompanije Wang Lianxi podsetio je da je kompanija od kada je preuzela železaru 2016. godine uložila preko 300 miliona evra u projekte koji su uglavnom usmereni na zaštitu životne sredine. “Najbitnije ja da je ovo tek početak i mi planiramo da nastavimo ulaganja u još neke ekološke projekte, da ovde ostanemo dugo i da naporno radimo i poboljšavamo naše performanse. Dobili smo i Integrisanu (IPPC) dozvolu nedavno za lokaciju Smederevo i sebi zacrtali u planovima da do 2025. godine postignemo nivo emisija koji je propisan u EU. Istovremeno je neophodno razumevanje i strpljenje svih, zato što je ovo višedecenijski problem koji smo nasledili, a svakako nećemo štedeti napore da ga rešimo u narednim godinama”, rekao je Wang.
Delegacija15
Prezentaciju je održala Ljubica Drejk, generalni menadžer Zaštite životne sredine, koja je naglasila da u kompaniji ima 8 kontinualnih merača na emiterima (dimnjacima). “Centralni dimnjak na Novoj agloliniji ima trostruki sistem otprašivanja: elektrofilter, vrećasti filter i sistem za odsumporavanje gasova. Na njemu imamo kontinualni merač i prašina se na njemu maksimalno kreće do 2mg/m3, a nama je limit 50 mg/m3. Ovo je sada veliki napredak, a uveli smo i odsumporavanje gasova iako nikada nismo imali problem sa sumporom, ali očekujemo da će zakoni u budućnosti biti malo stroži, tako da smo i to predupredili. Među projektima koje je kompanija preduzela, a koji su doveli do poboljšanja uticaja HBIS GROUP Serbia je pre svega puštanje u rad Nove aglolinije. Ugrađeni su sistemi stabilnog prskanja puteva kao i redovno pranje, čišćenje i asfaltiranje saobraćajnica, kontrola emisije sa emitera na kontinualnim meračima prašine, povećan je monitoring zahvaljujući novim merenjima i video nadzoru. Povećana je i kontrola dopreme i istovara sirovina uz kontrolu njihove vlažnosti. Eksterni uticaji koje uočavamo su saobraćaj, kotlarnice, meteorološki uslovi, individualna ložišta“, zaključila je Drejk.
Izvršni direktor za proizvodnju Vladan Mihailović istakao je prednosti tri nova postrojenja koja su energetski efikasna, jer koriste visokopećni gas umesto skupog prirodnog gasa i imaju minimalan uticaj na životnu sredinu. Nova aglolinija projektovana je po najboljoj raspoloživoj tehnologiji i ovo postrojenje koristi isključivo visokopećni (VP) gas. Rezervoar za visokopećni gas omogućava distribuciju i veću potrošnju VP gasa za ostale potrošače u fabrici, a VP gas koristi i nova Koračna peć u Toploj valjaonici.
Delegacija09
Od predstavnika mesnih zajednica čule su se reči pohvale za nova poboljšanja koja HBIS GROUP Serbia ostvaruje kroz nove projekte, a koji se odnose na zaštitu životne sredine. Bilo je reči i o gorućim pitanjima koja su aktuelna u okolnim selima, koja bi uz pomoć kompanije moga zajedno da se reše, kao što je ozelenjavanje dela pojasa van kruga fabrike, uređenje zelenih površina i pešačkih staza koje su građanima važne i korisne.
Gradonačelnik Grada Smedereva Jovan Beč rekao je da zahvaljujući železari veliki broj sugrađana ima nova radna mesta, što za Grad znaći veći priliv u budžet. “Zahvalio bih se HBIS GROUP Serbia na brizi i ulaganjima u zaštitu životne sredine, a čuli smo i da postoje planovi za budućnost. Drago mi je da postoji dijalog sa meštanima Radinca, Ralje i Vranova koji su u neposrednom okruženju fabrike, da možete jedni druge da čujete i da svi imamo prilike da vidimo ove rezultate i planove, jer sam siguran da smo zajedno na istom zadatku”, zaključio je gradonačelnik.