KONSTANTNI NAPORI KOMPANIJE NA UNAPREĐENJU UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Četvrtak, 01.02.2024

U Osnovnoj školi dr Jovan Cvijić održana je 1. februara 2024. sednica Gradskog parlamenta učenika smederevskih osnovnih i srednjih škola, na kojoj je u okviru projekta „Razvoj ekološke kulture mladih“ predstavljeno šta železara HBIS Serbia radi na polju zaštite životne sredine. Ljubica Drejk, generalna menadžerka zaštite životne sredine u kompaniji prezentovala je šta je dosad urađeno, rezultate, ciljeve i buduće projekte za poboljšanja uticaja na životnu sredinu i energetsku efikasnost. U interaktivnom razgovoru članovi Gradskog parlamenta su saznali najviše o uticaju železare na vazduh, kao jedan od tri glavna medija u ovoj oblasti, pored vode i zemljišta. Rečeno je da železara ima 40 emitera i na njima filtere iz različitih perioda rada, a na novim postrojenjima kao što je Nova aglolinija ugrađene su najbolje dostupne tehnologije.
„Stalno nastojimo da uticaj na životnu sredinu smanjimo i svedemo na minimum i, kao što i radimo, da poštujemo zakonom propisane limite koji postaju sve strožiji i preduzimamo mere i ulaganja kojima ćemo naš uticaj kontinuirano poboljšavati. Filteri kojima težimo su sa suvim otprašivanjem, kakve imamo na Novoj agloliniji, gde zapravo imamo trostruki sistem otprašivanja. Zahvaljujući tome, mi emitujemo manje od 2 miligrama prašine po metru kubnom, a limiti za našu tešku industriju su 50 mg po metru kubnom, tako da su rezultati daleko bolji od standarda EU. Imamo i alarme na kontinualnim meračima koji nas upozoravaju ako u nekim situacijama može da dođe do približavanja emisija gornjim granicama dozvoljenog i služe da se u tim situacijama obustavi proizvodnja“, rekla je Ljubica Drejk i pomenula da uticaj fabrike na okruženje svakako nije jedini, posebno u periodu loženja.
Naglasila je zatim koliko je kompaniji važno da prati rezultate rada naših postrojenja. Zbog toga je kompanija Agenciji za zaštitu životne sredine kupila i poklonila automatsku mernu stanicu, koja se nalazi u Radincu. „To smo uradili, a da to nije bila naša zakonska obaveza. Kada smo izgradili i pustili u rad Novu agloliniju, merna stanica u Radincu je momentalno pokazala boljitak“, rekla je Drejk i naglasila da je zaštita životne sredine zadatak svakog pojedinca, kako zaposlenih, tako i onih koji žive u gradu.
„Mi konstantno ulažemo napore, što je dovelo do rezultata da je u 2023. prvi put u istoriji fabrike srednja godišnja vrednost PM 10 čestica bila manja od 40 mikrograma po metru kubnom – iznosila je 36,85 mikrograma po metru kubnom“, naglasila je Drejk.
Članovi Gradskog đačkog parlamenta su pokazali veliko interesovanje i imali su brojna pitanja na ovu temu, a mnoge odgovore su dobili i tokom prezentacije. Bili su vidno iznenađeni da, za razliku od priča koje se plasiraju u javnosti, železara svakodnevno ulaže značajne napore u poboljšanje svog rada i u primenu novih tehnologija, što doprinosi i unapređenju životne sredine.