KOMPANIJA HBIS SERBIA PREDSTAVILA SVOJE EKOLOŠKE PROJEKTE

Ponedeljak, 21.12.2020.

IMG-20201221-WA00021

Projekat ekološke konstrukcije sistema tretiranja sirovina, kao i ostali kapitalni projektni koji se grade u kompaniji HBIS Serbia, predstavljeni su 21. decembra 2020. javnosti prvi put od postavljanja kamena temeljca, 24. jula 2019. godine. Uglavnom su završeni građevinski radovi na novom postrojenju za pripremu rude i poboljšanje zaštite životne sredine prilikom proizvodnje sintera, rekao je Vladan Mihailović, izvršni direktor za proizvodnju i nastavio:

“Mi se trenutno nalazimo u početnoj fazi montiranja opreme. Očekujemo da ovo postrojenje sa hladnim probama krene najkasnije u junu, a sa proizvodnjom od 1. jula 2021. godine. Postrojenje ima trenutno najbolju raspoloživu tehnologiju sa aspekta proizvodnje sintera i zaštite životne okoline. Svi sistemi za prečišćavanje gasova omogućavaće njihovu emisiju ne veću od 20mg po kubiku, što je trenutno verovatno najbolji rezultat u svim železarama i aglomeracijama koje rade u Evropi. Takođe, imaće veoma moderno postrojenje za odsumporavanje gasova prilikom proizvodnje sintera i kapacitet ovog postrojenja biće 50 posto veći od trenutne proizvodnje koju je moguće ostvariti sa 3 sinter mašine koje su sada u radu.“

Generalni menadžer Inženjeringa i inovacija Milovan Tasić je rekao da će ovo postrojenje doneti veću efikasnost tehnološkog procesa, a time se pojačavaju i svi efekti zaštite životne sredine. “Imaće najbolje primenjene tehnike za prečišćavanje otpadnih gasova, montirane na ulaznom delu sinter linije, a sva presipna mesta na svim transporterima biće opremljena dodatnim postrojenjima za prečišćavanje otpadnih gasova. Takvih postrojenja na čitavoj liniji biće ukupno 7.“

Vrednost investicija koje će vidljivo unaprediti zaštitu životne okoline i energetsku efikasnost iznosi 160 miliona dolara, a podrazumeva novo postrojenje aglomeracije, Koračnu peć na Toploj valjaonici, Rezervoar za visokopećni gas i Konvertor broj 2 u Čeličani.

Iza ovih velikih investicija postoje planovi i za nove projekte, koji će takođe podići energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine, a koje je Tasić nabrojao:  “Nova energana, novi objekat duvnica za Visoke peći i novi konvertor 4, u sklopu koga će biti rezervoar za konvertorski gas od 50.000 normalnih m3. Razmišljamo u bliskoj budućnosti i o novom Konti livu.“

Ljubica Drejk, generalni menadžer zaštite životne sredine je naglasila da će ovo postrojenje, kakvo se pravi jednom u pola veka, vidno da poboljša performanse iz oblasti zaštite životne sredine.“Ovo postrojenje je projektovano tako da će njegova maksimalna emisija biti dva i po puta manja od dozvoljene po zakonu Republike Srbije.”

Veliki napredak u poboljšanju performansi iz oblasti zaštite životne sredine biće, osim u kvalitetu vazduha, i u velikim uštedama vode. “Ovo su sve suvi sistemi za otprašivanje. Znači, nula vode, nula ispusta otpadnih voda. Sve sirovine koje preradimo ovde i koje se izdvoje putem sistema za otprašivanje, odmah će moći da se vrate u proces proizvodnju bez nekog naknadnog tretmana”, rekla je Drejk.