Kompanija HBIS Serbia je poznata po proizvodnji čelika, toplo i hladno valjanih proizvoda i belog lima u jugoistočnoj Evropi. HBIS Serbia, koja je godinama najveći izvoznik iz Srbije, pored domaćeg tržišta, plasira proizvode na tržištima balkanske regije, u Evropi i širom sveta.

TOPLOVALJANI PROIZVODI

HBIS Serbia proizvodi toplovaljane proizvode na polukontinuiranoj šestostanskoj valjaonici, maksimalne širine trake 2050 mm i težine do 35 tona. Savremena oprema i tehnologija sa kontrolisanim režimom valjanja obezbeđuje kvalitet proizvoda u skladu sa zahtevima priznatih svetskih standarda. Toplo valjani prozvodi od čelika koje proizvodi HBIS Serbia su opšte konstrukcioni čelici, niskougljenični čelici i sitnozrni mikrolegirani čelici, kao i proizvodi za kotlove i sudove pod pritiskom, brodogradnju, cevi, reljefni proizvodi i oni otporni na koroziju.

HLADNOVALJANI PROIZVODI

HBIS Serbia proizvodi hladnovaljane proizvode na kontinuiranoj visoko automatizovanoj petostanskoj tandem pruzi koja omogucava hladnu deformaciju sa maksimalnom redukcijom od 92%, oblika i profila u skladu sa zahtevima priznatih svetskih standarda. Naš kvalitativni asortiman podrazumeva proizvode od niskougljeničnih čelika za izvlačenje i duboko izvlačenje, konstrukcioni čelik, niskougljenični čelika za emajliranje i fine limove.

BELI LIM PROIZVODI

HBIS Serbia  – ogranak u Šapcu na svojim proizvodnim linijama CPL, ETL i CL a kroz procese ivičnog obrezivanja, kalajisanja, sečenja i pakovanja proizvodi finalni proizvod – beli lim, koji u obliku kotura ili tabli ide u dalju preradu ka konačnoj primeni, kupcu. Beli limovi proizvedeni u HBIS Serbia u zavisnosti od dresiranja, dimenzija, nanosa kalaja i pasivizacije imaju različitu primenu. Naš beli lim se koristi u ambalažnoj industriji za proizvodnju limenki, a svoju dalju primenu nalazi u različitim oblastima, kao što je prehrana, hemijska industrija, farmaceutska i druge vrste industrije.