U KOMPANIJI HBIS SERBIA PREDSTAVLJENI REZULTATI PROJEKTA ZA SMANJENJE EMISIJA PRAŠINE

Ponedeljak, 10.04.2023.

U kompaniji HBIS GROUP Serbia 10. aprila održan je sastanak na kojem su prvi ljudi sektora Zaštita životne sredine i pogona Aglomeracija predstavili dosadašnje rezultate projekta „Uvođenje novog PLC-a za obradu podataka iz MEAC sistema na kontinualnim meračima prašine Nove aglolinije”. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) koji su podržali instaliranje svetlosnih i zvučnih alarma na tri emitera na Novoj agloliniji, u okviru inicijative „EU za Zelenu agendu u Srbiji”, kao i predstavnici lokalne zajednice – Grada Smedereva i mesnih zajednica Radinac, Vranovo i Ralja.
Posle predstavljanja kompanije HBIS Serbia i rezultata ovog projekta, kao i daljih projekata i poboljšanja u oblasti zaštite životne sredine u skladu sa zadacima koji proističu iz IPPC dozvole dobijene prošle godine, učesnici sastanka su obišli Novu agloliniju. Tu je urađena simulacija zvučnog i svetlosnog oglašavanja alarma ugrađenih na kontinualnim meračima kao i reagovanje zaposlenih pogona u takvim situacijama.
„Kompanija je ugradila kontinualne merače na 8 emitera u fabrici, koji to po zakonu zahtevaju. Videli smo da dobrim vođenjem procesa i upravljanjem načina rada možemo da držimo pod kontrolom emisije prašine na tim emiterima. U decembru 2022. uveden je sistem, novi PLC na svih 8 emitera. To je zaseban upravljački sistem, kompjuter sa posebno razvijenim programom, koji kontinuirano obrađuje podatke u realnom vremenu, pa zaposleni u proizvodnji mogu adekvatno da reaguju i prilagode procese proizvodnje u situacijama kada može doći do prekoračenja zakonskih limita. Projektom smo postavili cilj da za 80 odsto smanjimo broj polusatnih prekoračenja, a naša očekivanja su da nemamo nijedno polusatno prekoračenje veće od 100 miligrama po metru kubnom, što se od početka ove godine i ostvarilo“, rekla je Ljubica Drake, generalna menadžerka Zaštite životne sredine u kompaniji i naglasila:
„Srednje dnevne vrednosti sa tri kontinualna merača Nove aglolinije na kojima smo ugradili alarme, najčešće su od nula do 5 mg/m3, što se može pratiti onlajn. Deo ovog projekta je i omogućavanje svim zainteresovanim stranama da vide srednje dnevne vrednosti prašine sa emitera nove aglolinije, tako da su sada ovi podaci prikazani i svima dostupni na kompanijskoj Internet stranici. Rešenje dato ovim projektom vidimo da može da se primeni i u drugim kompanijama, kao što su cementare i termoelektrane. Za HBIS Serbia podrška ovom projektu je veoma bitna jer je prepoznat trud i napredak koji se u ulaže u zaštitu životne sredine u fabrici.“
HBIS Serbia je jedna od kompanija koja se prošle godine odazvala javnom pozivu u okviru inicijative „EU za Zelenu agendu u Srbiji“. Naša dva projekta ušla su u uži izbor za sufinansiranje, a podržan je projekat instaliranja logičkih kontrolera (alarma) na kontinualnim meračima Nove aglolinije. Opredeljenje da UNDP podrži ovaj projekat usledilo je zbog njegovog potencijala da ima pozitivan efekat na životnu sredinu, kao i na lokalnu zajednicu i stanovništvo koje živi u blizini industrijskog postrojenja.
Predstavnici UNDP-a istakli su da je inicijativa „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, koja doprinosi zelenoj tranziciji specifična po tome što podržava i privatni sektor i velike kompanije koje su veliki zagađivači kako bi zajedno uticali na smanjenje zagađenja, potrošnje energije i emisija gasova sa efektom staklene bašte.