KOMPANIJA NA SAJMU ZELENIH IDEJA, PROJEKATA I INOVACIJA

Ponedeljak, 05.06.2023.

Kompanija HBIS Serbia bila je jedan od učesnika Sajma zelenih ideja, projekata i inovacija, koji je povodom 5. juna – Svetskog dana zaštite životne sredine organizovan u Beogradu, na Kalemegdanu.
U izložbenom delu Sajma, predstavljen je naš projekat “Uvođenje novih programabilnih logičkih kontrolera (PLC) za obradu podataka iz MEAC sistema na kontinualnim meračima prašine”. PLC obrađuje podatke sa instaliranih kontinualnih merača prašine i blagovremeno alarmira operatere u proizvodnji u slučaju da polusatne zakonske granice emisije mogu da budu prekoračene. Osim toga, na sajtu kompanije HBIS Serbia se svakodnevno objavljuju podaci o merenju emisija, čime je obezbeđena transparentnost podataka.
Naš projekat je, zajedno sa ostalim koji su predstavljeni, ocenjen kao inovativno rešenje za zelenu tranziciju na Zapadnom Balkanu. On je jedan od 16 najboljih projekata i prvi od četiri projekta koji su u prvoj fazi izabrani za sufinansiranje u oblasti “Dekarbonizacija, energetska efikasnost i smanjenje industrijskih emisija”. Pored ove oblasti, druga je “Primena cirkularne ekonomije za resursnu efikasnost i industrijsku simbiozu” sa 6 izabranih projekata, treća oblast je “Smanjenje zagađenja sa akcentom na kvalitet vazduha” čija su 4 projekta sufinansirana u ovoj fazi , a četvrta “Zaštita i investiranje u biodiverzitet i ekosisteme”, gde su za sufinansiranje izabrana dva projekta.
Zelena agenda 2
Stalni predstavnik Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji Jakup Beriš rekao je da je na Sajmu predstavljeno 47 inovacija i naglasio da je za rešavanje ekoloških problema neophodan timski rad: ”Ideja je da se sve ovo proširi. Željene rezultate možemo postići samo ako radimo zajedno: i privrednici, i naučnici, i međunarodne organizacije, i vladin i nevladin sektor.”
Ovim projektima sa rešenjima za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene baste, doprinosi se dekarbonizaciji privrede, smanjenju zagađenja životne sredine i postizanju ekoloških, društvenih i ekonomskih dobrobiti za lokalne zajednice i građane.
Ovim projektima sa rešenjima za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene baste, doprinosi se dekarbonizaciji privrede, smanjenju zagađenja životne sredine i postizanju ekoloških, društvenih i ekonomskih dobrobiti za lokalne zajednice i građane.
“Želimo da postanemo prvi kontinent koji će biti karbonski neutralan 2050. godine”, izjavio je šef Delegacije EU u Srbiji Emanuel Žofre.
Inicijativu “EU za Zelenu agendu u Srbiji”, koja jača zelenu tranziciju naše zemlje i njen put ka Evropskoj uniji pokrenuli su 2021. godine Delegacija EU i Ministarstvo zaštite životne sredine Srbije. Realizuje se zahvaljujući podršci Evropske unije, kroz projekat koji sprovodi UNDP u saradnji sa Ambasadom Švedske, zemlje koja predsedava EU, i Evropskom investicionom bankom, uz dodatna finansijska sredstva Švedske, Švajcarske i Srbije.