Sreda, 27.07.2022.

Gostovanje Vladana Mihailovića na RTS-u
Proizvodnja na Visokoj peći broj 1 je privremeno zaustavljena 26. jula. O razlozima za ovakvu odluku poslovodstva kompanije HBIS Serbia je, gostujući u Dnevniku RTS-a, govorio izvršni direktor za proizvodnju Vladan Mihailović.
„Poslovna odluka o privremenom zaustavljanju rada Visoke peći broj 1 doneta je u cilju dalje optimizacije procesa, smanjenja troškova i poboljšanja efikasnosti rada. Po izbijanju krize u Ukrajini mi smo se suočili sa nekoliko većih problema. Drastično smanjenje dopreme sirovina iz tog pravca smo uspešno rešili prilagođavanjem logističkih pravaca. Sada, rudu dobijamo iz Južnoafričke Republike, Australije, Mauritanije, a ugalj iz Kolumbije i Sjedinjenih Američkih Država. Takođe, zbog povećanja cene energenata i prilično neizvesne perspektive rada, uočili smo smanjenje potreba naših kupaca za čelikom. Napravili smo pažljive analize i zaključili da sve potrebe kupaca možemo da zadovoljimo radom jedne visoke peći”, istakao je Mihailović.
Dodao je da će period stajanja Visoke peći broj 1 trajati sve dok se potrebe kupaca ne povećaju. U proteklom periodu imali smo redukovan rad obe peći, a sada će Visoka peć broj 2 raditi maksimalnim kapacitetom, sa punim parametrima rada, manjom potrošnjom energenata, tako da će to biti daleko efikasniji rad. U odnosu na proizvodnju u prvih šest meseci ove godine, smanjenje proizvodnje iznosiće samo 15 procenata, objasnio je Vladan.
Mihailović se osvrnuo i na navode o mogućnosti otpuštanja radnika i pojasnio kako će, u vreme stajanja, biti angažovani zaposleni Visoke peći broj 1. „Naravno da ovakvi navodi nemaju nikakvih osnova. Nije prvi put da mi radimo sa jednom visokom peći. Recimo 2020. godine, baš VP 1 je 13 meseci bila zaustavljena usled kvota od strane Evropske komisije. Radnici sa ovog postrojenja će raditi na manjim remontima u cilju poboljšanja kondicionog stanja opreme, a deo će biti angažovan u drugim pogonima naše fabrike, u skladu sa svojim kvalifikacijama. Otpuštanja sigurno neće biti. Mi nemamo višak radnika i imamo veliko poštovanje prema ljudima koji su zaposleni kod nas i prema njihovom doprinosu poslovnim rezultatima. Zaposleni su upoznati sa ovim odlukama i kao uvek do sada, bez problema su ih prihvatili.”
Mihailović je naglasio da je poslovodstvo fabrike zadovoljno rezultatima u prvom i drugom kvartalu. Odluka o privremenom zaustavljanju rada VP 1 predstavlja kontinuitet pozitivnog poslovanja, istakao je i izrazio uverenje da će i u trećem kvartalu poslovanje biti pozitivno.
Povećanje izvoznih kvota od strane Evropske komisije i sutuacija sa zalihama, takođe su bile teme o kojima je Mihailović tom prilikom govorio. „Tačno je da je Evropska komisija povećala kvote na izvoz toplovaljanih proizvoda na 120 hiljada tona godišnje odnosno 30 hiljada tona na kvartalnom nivou. Kvote za hladnovaljane proizvode i proizvode od belog lima ostale su na istom nivou. To je veoma pozitivan pomak, mi smo zahvalni na tome, međutim, u ovoj situaciji to nam nije mnogo pomoglo. Kada je reč o zalihama, imamo ih dovoljno za proizvodnju dve visoke peći u potrebnom režimu rada”, zaključio je Vladan Mihailović.