Kvalitet

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel  d.o.o. Beograd (bivša Železara Smederevo d.o.o.) teži da bude lider u proizvodnji i isporuci visokokvalitetnih proizvoda ističući se kao lider u industriji čelika, izgrađujući vrednosti, ostvarujući svetsku konkurentnost i obezbeđujući  troškovno prihvatljive kvalitetne proizvode kroz stalno poboljšanje proizvodnog procesa i servis kupaca, što je u skladu sa kompanijskom Politikom kvaliteta.
 

Kompanija HBIS GROUP Serbia Iron & Steel  d.o.o. Beograd sa pogonima u Smederevu, Šapcu i Kučevu poznati je proizvođač visokokvalitetnih toplovaljanih i hladnovaljanih proizvoda od čelika i belog lima. HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd ima visoko kvalifikovanu i profesionalno osposobljenu i obučenu radnu snagu, a investiranje u razvoj ljudskih resursa jedan je od najviših prioriteta menadžmenta. Kvalitet proizvoda predstavlja primarni fokus u svim delovima proizvodnog procesa u HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd.

 

Zahvaljujući stalnim poboljšanjima, kompanija HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd je postala lider u proizvodnji gvožda i čelika u regionu i Evropi.  

 

Kvalitet proizvoda je jedan od poslovnih pokretača HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd.  

Naše opredeljenje je da proizvodimo visokokvalitetne čelike prema međunarodnim standardima i da se u svim sferama rada stalno poboljšavamo.  

 

Naša Kompanija je sertifikovana od strane sertifikacionog tela SGS prema sledećim standardima:  

 

• ISO 9001:2008 - integrisano za Smederevo, Šabac i Kučevo  

• HACCP standardu (Hazard Analyses and Critical Control Point) za proizvodnju belih limova    

 

O doslednoj primeni zahteva standarda ISO 9001 i HACCP brinu svi zaposleni a posebno QMS služba u sektoru Obezbeđenje kvaliteta. Sertifikat za Sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001 HBIS GROUP  Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd poseduje od decembra 1999. godine, a fabrika “Beli limovi" u Šapcu od novembra 1998. Ova dva sistema menadžmenta kvalitetom integrisana su u maju 2005, a 2009. godine im se pridružilo i Kučevo.

 

  U martu 2016. godine rađena je QMS resertifikacija prema standardu ISO 9001:2008, sertifikat važi do septembra 2018. godine, kada će biti urađena sertifikacija po novom izdanju standarda ISO 9001:2015.  

Svake treće godine se radi resertifikaciona provera a svake godine nadzorna provera sistema menadžmenta kvalitetom.     Aprila 2005. godine fabrika u Šapcu dobila je sertifikat HACCP za proizvodnju proizvoda koji se koriste u industriji ambalaže za hranu.  

U aprilu 2014. godine urađena je resertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu HACCP što obezbeđuje validnost ovog sertifikata do aprila 2017. godine.  

 

Osim sertifikata za kvalitet, HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd poseduje i sertifikate za proizvode:

 

• Materijal za brodogradnju       

  o Lloyd's Register       

  o Germanischer Lloyd    

 

• Materijal za građevinarstvo       

  o CE znak po standardu EN10025:2004 izdat od RWTÜV  

 

• Materijal za kotlove i sudove pod pritiskom     

  o AD 2000-Merblatt W0 izdat od RWTÜV      

  o PED 97/23/EC izdat od RWTÜV  

 

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel  d.o.o. Beograd  je izdala Deklaraciju o osobinama TVT određenih kvaliteta. Ove deklaracije o osobinama su izdate u skladu sa EURegulativom br 305/2011, pod punom odgovornošću proizvođača. Performanse  navedenog proizvoda su u skladu sa skupom deklarisanih performansi.  

 

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel  d.o.o. Beograd– izvoz  

 

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel  d.o.o. Beograd je u toku 2016. godine dostigla drugo mesto najvećih izvoznika iz Srbije. Visokokvalitetni proizvodi naše kompanije plasiraju se u velikom broju zemalja sveta, kao i u zemljama u okruženju. Zaposleni u HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd su posvećeni kvalitetnoj proizvodnji i našim ciljevima.

 

Proces Kontinualnog poboljšanja  

 

Usvajajući politiku Kvaliteta, HBIS GROUP Serbia Iron & Steel  d.o.o. Beograd je potvrdila nameru da bude lider u proizvodnji i isporuci proizvoda visokog kvaliteta, i da se stalno poboljšava. Stalno poboljšanje u kompaniji se sprovodi kroz obuke zaposlenih,  korišćenje iskustava - najboljih praksi u kompaniji i proces Kontinualnog poboljšanja. Brojni timovi za kontinualno poboljšanje – CI timovi u različitim celinama Kompanije rade na poboljšanjima u oblasti bezbednosti na radu, zaštite životne sredine, kvaliteta proizvoda, ispunjavanja zahteva kupaca, smanjenja troškova proizvodnje i povećanja produktivnosti.